Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Zmieniający się paradygmat edukacji włączającej

Zapraszamy serdecznie nauczycieli, doktorantów i pracowników akademickich na V seminarium z cyklu Edukacyjne badania w działaniu:

Zmieniający się paradygmat edukacji włączającej
(The Changing Paradigm of Inclusive Education)

z udziałem gościa specjalnego:

Prof. Gracieli Slesaransky-Poe (Arcadia University, USA)
Wystąpienie prof. Slesaransky-Poe będzie tłumaczone na język polski.


Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111), w godzinach od 9:00 do 16:30.

Program

9:00 – 9:30     Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45     Wprowadzenie
9:45 – 11:00   Rama koncepcyjna – zmiana paradygmatu (prof. Graciela Slesaransky-Poe)
11:00 – 11:30  Przerwa
11:30 – 12:30  Edukacja włączająca w Stanach Zjednoczonych: wyzwania i szanse (prof. Graciela Slesaransky-Poe)
12:30 – 13:15  Przerwa obiadowa
13:15 – 14:15  Panel dyskusyjny: Edukacja włączająca w doświadczeniach polskich (w panelu udział wezmą zaproszeni goście z Polski)
14:15 – 14:30  Przerwa
14:30 – 15:30  Warsztat - nawiązania do własnej praktyki (wszyscy uczestnicy)
15:30 – 16:30  Zamykające działanie i ewaluacja (wszyscy uczestnicy)

Formularz zgłoszeniowy

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w seminarium. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2018. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia.

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją seminarium w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Edukacyjne badania w działaniu

Edukacyjne badania w działaniu jest cyklicznym seminarium naukowym organizowanym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Komitet naukowy seminarium:

prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
prof. CDV dr hab. Bogusława  D. Gołębniak (Collegium Da Vinci)

Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych
Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 72
iisce@dsw.edu.pl

Wydarzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu European Doctorate in Teacher Education, program Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452.