Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Zmieniający się paradygmat edukacji włączającej

Zapraszamy serdecznie nauczycieli, doktorantów i pracowników akademickich na V seminarium z cyklu Edukacyjne badania w działaniu:

Zmieniający się paradygmat edukacji włączającej
(The Changing Paradigm of Inclusive Education)

z udziałem gościa specjalnego:

Prof. Gracieli Slesaransky-Poe (Arcadia University, USA)
Wystąpienie prof. Slesaransky-Poe będzie tłumaczone na język polski.


Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111), w godzinach od 9:00 do 16:30.

Program

9:00 – 9:30     Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45     Wprowadzenie
9:45 – 11:00   Rama koncepcyjna – zmiana paradygmatu (prof. Graciela Slesaransky-Poe)
11:00 – 11:30  Przerwa
11:30 – 12:30  Edukacja włączająca w Stanach Zjednoczonych: wyzwania i szanse (prof. Graciela Slesaransky-Poe)
12:30 – 13:15  Przerwa obiadowa
13:15 – 14:15  Panel dyskusyjny: Edukacja włączająca w doświadczeniach polskich

W panelu udział wezmą: 
Bożena Będzińska-Wosik
Anna Firgolska
Agnieszka Kossowska
Ewa Stoecker
Justyna Sujata
Agnieszka Sujata

14:15 – 14:30  Przerwa
14:30 – 15:30  Warsztat - nawiązania do własnej praktyki (wszyscy uczestnicy)
15:30 – 16:30  Zamykające działanie i ewaluacja (wszyscy uczestnicy)

Zaproszeni goście

Bożena Będzińska-Wosik, nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, realizatorka projektu „Budząca się Szkoła”.

Anna Firgolska, studentka, członkini Kultury Równości, uczestniczka programu Szkoła Działania fundacji Humanity in Action.

Agnieszka Kossowska, Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, Członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” i bloga dzielnyfranek.blogspot.com.

Graciela Slesaransky-Poe (Arcadia University, USA), profesorka edukacji specjalnej i dziekan założycielka Wydziału Edukacji na Arcadia University; współzałożycielka i dyrektorka Arcadia Annual Inclusion Institute i the Safe and Welcoming Schools Conference.

Ewa Stoecker, psycholożka, badaczka i koordynatorka projektów w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjne; doktorantka w programie EDiTE na Wydziale Nauk Pedagogicznych
w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Agnieszka Sujata, opiekun osoby niepełnosprawnej, autorka książki „Huśtawka” i współautorka książki „Macierzyństwo bez lukru”.

Justyna Sujata, tłumaczka języka angielskiego, osoba z autyzmem wysokofunkcjonującym.

Edukacyjne badania w działaniu

Edukacyjne badania w działaniu jest cyklicznym seminarium naukowym organizowanym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Komitet naukowy seminarium:

prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
prof. CDV dr hab. Bogusława  D. Gołębniak (Collegium Da Vinci)

Komitet organizacyjny:

Ula Kłobuszewska, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Josefine Wagner, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych
Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 72
iisce@dsw.edu.pl

Wydarzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu European Doctorate in Teacher Education, program Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452.