Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova

OBSZAR – DYSCYPLINA - SPECJLANOŚĆ

Antropologia kulturowa, antropologia edukacji

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Etnografia i edukacja, badania edukacyjne w działaniu antropologia miasta, transformacja demokratyczna, Europa Środkowa

WYBRANE PUBLIKACJE I / LUB INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Monografie i książki pod redakcją:

2016 Centennial Hall in Wrocław: Conservation Management Plan. (red. J. Ilkosz, H. Cervinkova, G. Grajewski, J. Nawara, J. Urbanik) Wrocław: Museum of Architecture in Wrocław
2015
Rethinking Ethnography of Central Europe (red. H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan)
2014
Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej z perspektywy doświadczeń uczestników projektu "Sprawni w pracy", Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2013
Edukacyjne badania w działaniu (ed. z B.D. Gołębniak), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2010
Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (ed. z B. D. Gołębniak), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
2008 Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu  (ed.) Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2006 Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership. Prague Series w: Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out.

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach pod redakcją:

2017 The Containment of Memory in the ‘Meeting Place’: City Marketing and Contemporary Memory Politics in Central Europe (H. Cervinkova, J.D. Golden), w: Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migration, New York: Palgrave Macmillan (w przygotowaniu).
2016
Preserving and managing an early modernist Dome for Mass Audience. The Revitalization of the Centennial Hall in Wrocław (J. Ilkosz, H. Cervinkova), w: Critical Encyclopaedia for Restoration and Reuse of 20th Century Architecture, Part I: Historical and Critical Tools for Conservation, Vol. 4 - Conservation of 20th Century Heritage. Case studies, Roberta Grignolo and Bruno Reichlin (eds.), Mendrisio, Switzerland: Mendrisio Academy Press, (w przygotowaniu).
2016
Antropologia edukacyjna i badania uczestniczące w działaniu wobec neoliberalnej polityki "miasta spotkań". W: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, Dorota Angutek (red.), Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Uniwersytet Zielonogórski, pp. 65-75.
2016 Zobaczyć niewidzialnego Innego: antropologia kulturowa w programie studiów pedagogicznych w Polsce. W: Antropologia wobec dyskryminacji, Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska (red.), Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 87 – 96.
2016 Laboratoria Miejskie Europy Środkowej. Miasta, pamięć i krytyczne tożsamości obywatelskie w edukacji międzynarodowej, Studia Pedagogiczne, rocznik LXIX, (razem z Juliet Golden), w przygotowaniu
2016 Producing Homogeneity as a Historical Tradition. Neo-conservatism, Precarity and Citizenship Education in Poland, Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 14, Number 3, s. 43-55
2015 Re-learning early-modernist concrete for the 21st century. Construction and restoration of the Centennial Hall in Wroclaw (1913-2013) Hana Cervinkova, Jerzy Ilkosz, w Graf Franz, Delemontey Yvan (Ed.), La sauvegarde des grandes oeuvres de l'ingénierie du XXe siècle, Cahiers du TSAM, n° 1, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), pp. 38-53.
2015
On Rethinking Ethnography in Central Europe. Toward Cosmopolitan Anthropologies in the Peripheries (H. Cervinkova, M. Buchowski. ), w: H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, Editors, Rethinking Ethnography in Central Europe, New York: Palgrave Macmillan, pp. 1- 20.
2014
Staging encourters" through anthropological and pedagogical practices in urban central Europe, Český lid: Etnologický časopis, 101 (1), s. 19-34 (razem z Juliet Golden)
2014 Przestrzenie publiczne i edukacja ku demokracji uczestniczącej, Zoon Politikon (5), s. 25-33
2014 Książki wygnane wracają do Wrocławia: Profesor Fritz Stern przekazuje swój prywatny księgozbiór Bibliotece Uniwersyteckiej, w: Przemyśleć Europę: "Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna" dla Ministra Joschki Fischera/ Edyta Stadtmüller, Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 35-36
2014 Centennial Hall in Wroclaw: Re-envisioning a protected urban landscape against the backdrop of changing European borders and identities, w: Landscape Anthropology in European Protected Areas/ Pablo Vidal-Gonzalez (ed.), Stavanger: University of Stavanger, s. 139-148 (razem z Juliet Golden)
2014 Na ratunek wrocławskim krasnoludkom: antropologia zaangażowana w neoliberalnej przestrzeni miejskiej, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej/ Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk (red.), Kraków: TAiWPN Universitas, s. 73-95
2013 Revalorization of Centennial Hall and the Exhibition Grounds in Wroclaw (2007-2011): Issues in Historic Preservation and Sustainability, in: Proceedings of the 12th International Docomomo Conference "The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan", August 7-10, 2012 in Espoo, Finland/ Timo Tuomi, Tommi Lindh, Miia Perkkiö, Jenni Sahramaa (eds.), Porvoo: Bookwell Oy, 2013, s. 161-174 (razem z Jerzym Ilkoszem)
2013 Anthropological perspectives on democratic citizenship education and globalization, Studia Edukacyjne (27), s. 253-262
2013
The Kidnapping of Wroclaw’s Dwarves: The Symbolic Politics of Neoliberalism in Urban East-Central Europe, East European Politics & Societies, listopad 2013, 27: 743-756, po raz pierwszy opublikowane 17 czerwca 2013 doi:10.1177/0888325413488627.
2013 Przywracając pamięć miastu: z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu,W: Edukacyjne badania w działaniu / Cervinkova Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (Red.), Waszawa: Wydawnictwo Scholar
2013 Etnografia edukacyjna i badania w działaniu: z warsztatu kształcenia nauczycieli, Forum Oświatowe, 2013, 1 (48) , s. 123-137
2012
Centennial Hall in Wroclaw. Challenges of Construction and Preservation (z Jerzym Ilkoszem), w Structural Analysis of Historical Constructions, Jerzy Jasieńko (ed.), Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1029-1040.
2012
Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, Terażniejszość-Człowiek-Edukacja, Vol. 57, nr 1, 7-17.
2012 Feminist Theory, Anthropology and Engagement, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, Vol. 16, nr 1, 25-36.
2012 Postcolonialism, postsocialism and the anthropology of east-central Europe, Journal of Postcolonial Writing, Vol. 48, nr 2, maj 2012, 157-165.
2012 Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku, Forum Oświatowe, 1 (46), 267-283.
2011 International Learning Communities for Local and Global Citizenship, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. Vol. 2, No. 2, 181-192.
2009 Widmo Švejka i profesjonalizaca czeskiej armii, Kultura i społeczeństwo, LIII (3), 129-144.
2009 Migs and Cadres on the Move: Thoughts on the Mimetic Dimensions of Postsocialism, Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, László Kürti Peter Skalník(ed.), Oxford: Berghahn, str.. 76-94.
2009 The Phantom of the Good Soldier Švejk in the Czech Army Accession to NATO (2001-2002), International Journal of Politics, Culture and Society, 22(3), str. 359-371.
2008 Bolączki męskości na buzerplatz: oficerowie czeskiej armii w ‘okresie przejścia, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(10), str. 5-20.
2006 Time to Waste: Notes on the Culture of the Enlisted in the Professionalizing Czech Military, Dedovshchina in the Post-Soviet Military: Hazing of Russian Army Conscripts in a Comparative Perspective. (recenzja książki – przedruk numeru specjalnego czasopisma internetowego z 2004). Francoise Dauce i Elisabeth Sieca-Kozlowski (Eds.), Stuttgart (Niemcy): Ibidem-Verlag, 205-220.
2005 Anthropology and the Politics of Learning: Notes on the Alternative Practice of Anthropology in the Post-Socialist Context, w Anthropology of Europe: Teaching and Research, ed. Petr Skalnik, Praga: Set Out, 27-36.
2005 Melancholic Masculinity in the Czech Military after Socialism, Spaces of Masculinity, ed. Bettina van Hoven i Kathrin Hörschelmann, Oxon (UK) i New York (USA): Routledge, 63-72.
2002 Trzydzieści lat Po fakcie. Uwagi o programie interpretacyjnym Clifforda Geertza, Clifford Geertz: Lokalna lektura. M. Brocki i D. Wolska (Ed.) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1999 Interview with Clifford Geertz, Cargo, Vol. 2, nr 3&4, str. 221-225.
1998 Robert Murphy: Doslov, Robert Murphy, Uvod do kulturni a socialni antropologie, Praga: Wydawnictwo socjologiczne SLON, str. 230–238.

Przekłady książek (angielski-czeski):

2000 Clifford Geertz, Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, opublikowane w języku czeskim : Clifford Geertz, Interpretace kultur, Praga, Wydawnictwo socjologiczne SLON (wspólnie z Václavem Hubingerem i Hedviką Humlíčkovą), str. 565
1998 Robert Murphy, Cultural and Social Anthropology, 1989 Prentice Hall, Pearson Education, opublikowane w języku czeskim: Robert Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praga, Wydawnictwo socjologiczne, str. 268

Funkcje:

Wiceprzewodnicząca Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2015 – 2016

Członek Zarządu European Association of Social Anthropology (Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych – EASA) na lata 2013 – 2014

Zastępca redaktora naczelnego Forum Oświatowego (Educational Forum) – recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego studiom edukacyjnym, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląską Szkołę Wyższą

Członek Rady Akademickiej Interdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Członek redakcji Social Studies – recenzowanego czasopisma naukowego, wydawanego przez Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska.

Członek Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)
American Anthropological Association (AAA)
European Association of Social Anthropologists (EASA) - członek Zarządu w latach 2013-2014 i 2015-2016
International Society for Cultural and Activity Research  (ISCAR)
Member of the Network of East West Women (NEWW)
International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO)
Czech Association of Social Anthropologists (CASA)

Kontakt

ul. Strzegomska 55, pokój 407
53-611 Wrocław
tel: +48 71 356 15 72
e-mail: iisce@dsw.edu.pl, hana.cervinkova@dsw.edu.pl