Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Zakład Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych

O Zakładzie

Zakład Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych jest częścią Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Został powołany w 2011 roku z misją projektowania i realizowania zajęć dydaktycznych i prowadzenia badań poświęconych różnorodnej tematyce związków kultury i edukacji.

Antropologia edukacji to stosunkowo nowa subdyscyplina, usytuowana na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych, stanowiąca – ze względu na jej przedmiot zainteresowań oraz sposób prowadzenia badań empirycznych, jakim jest unikalne połączenie pedagogiki i antropologii kulturowej.
Tematami przewodnimi antropologii edukacji są procesy produkcji, transmisji, akwizycji kultury w procesie edukacyjnym; rola szkoły w tworzeniu tożsamości; interakcja grup mniejszościowych i większościowych w procesie edukacyjnym oraz kwestie kulturowej reprodukcji i zmiany kulturowej dokonującej się (dokonywanej) w procesach uczenia się i nauczania.

Zakład cechuje kreatywna atmosfera sprzyjająca rozwojowi wspólnych zainteresowań badawczych pracowników, pośród których znajdują się zarówno międzynarodowo uznani specjaliści, jak i młodsi naukowcy, których badania skupiają się także na filozofii, teorii krytycznej, literaturze, etnologii i antropologii kulturowej.

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do przejrzenia ostatnich i nadchodzących publikacji naszej kadry, naszych projektów badawczych seminariów i warsztatów, a także programów naukowych, które prowadzimy, lub w których uczestniczymy.

Nasza kadra

Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, kierownik Zakładu Antropologii Edukacji i Studiów Kulturowych, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją

Mgr Urszula Kłobuszewska – koordynator programów międzynarodowych i doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW

Kontakt

ul. Strzegomska 55, pokój 510
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 40 lub 71 356 15 41
e-mail: ip@dsw.edu.pl