Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Wykłady

"Wittgenstein, philosophy and the crisis of modernity", prof. Thomas Wallgren

„poSolidarności”, prof. David Ost

"Polityka rzeczy małych", prof. Jeffrey C. Goldfarb

"Oświata wobec płynnie-nowoczesnych wyzwań", prof. Zygmunt Bauman

"Różne oblicza Niemiec i Ameryki", prof. Fritz Stern

Dyskusja panelowa wokół książki prof. Alice Crary i Ruperta Reada pt. "Wittgenstein - nowe spojrzenie

Dyskusja panelowa wokół ksiązki prof. Leszka Koczanowicza pt. "Polityka Czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce"

Dyskusja panelowa wokół książki prof. Elżbiey Matynii pt. "Demokracja performatywna"

"Krach gospodarki. Za dużo rynku, za mało demokracji", prof. Benjamin R. Barber

"Ofiary towarzyszące konsumeryzmu", prof. Zygmunt Bauman

Pozostałe Wykłady

Konferencje i seminaria

V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej

Badania w działaniu w kształceniu nauczycieli. Z warsztatu badacza.

Multikulturalizm dzisiaj: aspiracje, rzeczywistość i debaty w obliczu kryzysu

Demokracja i edukacja

Poza starość. Rozwój - Zmiana - Wsparcie

Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana

Pomiędzy badaniami w działaniu i aktywizmem na rzecz zmiany w edukacji

Odmiany Dialogu - Międzynarodowe Seminarium Naukowe

Partycypacja i edukacja – badania w działaniu jako element edukacji obywatelskiej

Kluczowe Problemy Feminizmu w Teorii i Działaniu

Modern education, structures, functions and outcomes: School organization and educational opportunities

Sympozjum Nowa Agora: Międzynarodowa Akademia Dialogu Międzykulturowego

Międzynarodowa konferencja pt. “Do we live in a Post World?”

Krzywe koło liberalizmu - listy do Adama Michnika

Trudne sąsiedztwo. Polacy i Żydzi w XX wieku- uprzedzenia, konflikty, stereotypy

Anthropology and Education: Teaching Anthropology in the Post-socialist Context