Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Konsultanci Zespołu Nauczycielskiego

Projekt realizowany od kwietnia do czerwca 2007 adresowany do konkretnego Zespołu nauczycielskiego, stanowił pakiet czasowo ograniczonych, intensywnych działań, w których koncentrowaliśmy się na analizie/diagnozie sytuacji codziennego funkcjonowania szkoły oraz na rozwijaniu i modelowaniu metod rozwiązywania problemów szkolnej codzienności. Metoda projektu wprowadzała na określony czas swoisty „stan wyjątkowy”, gdy społeczność szkoły podejmuje dodatkowe działania, spotkania i zadania, które przekraczają „rutynę codzienności”; gdy pojawiają się nowe osoby – konsultanci i zaproszeni specjaliści; gdy intensywnie pracuje się nad nowymi, często wielopoziomowymi rozwiązaniami.


Efektem badania były raporty dotyczące funkcjonowania szkoły w wymiarze organizacyjnym i społecznym. Analizie poddana zostały mechanizmy organizacji pracy szkoły, kultura uczniowska, relacje uczniów i nauczycieli. Wyniki badań stanowiły materiał do pracy dla szkół zaangażowanych w projekt.

Projekt zespołowy pod kierunkiem dra Sławomira Krzychały z autorskim udziałem dra Piotra Mikiewicza.