Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Hanse Passage

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Interreg IIIC – realizacja projektu „Hanse Network –Knowledge Transfer in Vocational Education (Nowoczesne technologie uczenia się w szkolnictwie zawodowym)” dotyczącego badań skuteczności zastosowania nowoczesnych technologii w kształceniu młodzieży i dorosłych. Grant jest częścią programu Interreg IIIC, Regional Framework Operation. Jako jednemu z wiodących partnerów projektu powierzono nam zorganizowanie końcowej, największej konferencji, która miała miejsce we Wrocławiu w październiku 2005 r.

Partnerzy projektu:

YHGfL Foundation, UK – partner wiodący

Aizputes Secondary School, Łotwa

Communaute d’agglomeration Seine-Eure on Normandie, Francja

Deltion College of Zwolle, Holandia

Friesland Agricultural College of Leeuwarden, Holandia

Limbazi Secondary School no 3, Łotwa

Noorderpoort College of Groningen, Holandia

Pro Arbeit GmbH Osterholz-Scharmbeck, Niemcy

University of Bremen, Niemcy