Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Badanie ewaluacyjne projektu Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej

Projekt, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem "Edukacja i Rozwój" i Fundacją KA-TET ma na celu stworzenie sieci organizacji pozarządowych spełniających misyjność kulturalną, gospodarczą i edukacyjną oraz rozwój regionu Ziemi Kłodzkiej dzięki partnerskiej współpracy z administracją samorządową, przedsiębiorcami i innymi organizacjami.

Zespół badawczy pod kierunkiem dra Piotra Mikiewicza od listopada 2008 realizował badania ewaluacyjne w ramach projektu. Na ich podstawie powstała "Diagnoza wstępna organizacji zrzeszonych w sieci wsparcia".

Więcej o projekcie na stronie www.pasmo-ngo.pl