Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Anthropology of Landscape in European Protected Areas, 2 edycja

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW wraz z siedmioma europejskimi uniwersytetami z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Islandii, Norwegii, Francji i Belgii, po raz drugi wziął udział w międzynarodowym projekcie w ramach programu Comenius, pod patronatem Rady Europy, zatytułowanym “Anthropology of Landscape in European Protected Areas”.

Projekt miał na celu przeprowadzenie antropologicznych badań miejsc wymagających szczególnej uwagi pod względem interakcji zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem. Zadania w projekcie polegały na indywidualnym zbadaniu wybranych krajobrazów i miejsc. Jednocześnie uczestnicy posługiwali się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, co pozwoliło im na interaktywne budowanie platformy internetowej.

Grupa studentów z DSW: Iryna Labatiuk (Antropologia kulturowa w edukacji, Ukraina), Cecylia Laslo (Antropologia kulturowa w edukacji , Rumunia) i Aleksander Jastrzębski (Dziennikarstwo Sportowe, Polska) pracowała pod okiem dr Hany Cervinkovej.

Tematem tegorocznej edycji był związek pomiędzy przyrodą a miastem.

Rezultaty badań zostały zaprezentowane podczas 10-dniowego seminarium w Walencji.

Czas trwania projektu: Listopad 2011 – Maj 2012.