Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Anthropology of Landscape in European Protected Areas, 1 edycja

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW wraz z siedmioma europejskimi uniwersytetami z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Islandii, Norwegii, Francji i Belgii, wziął udział w międzynarodowym projekcie w ramach programu Comenius, pod patronatem Rady Europy, zatytułowanym “Anthropology of Landscape in European Protected Areas”.

Projekt miał na celu przeprowadzenie antropologicznych badań miejsc wymagających szczególnej uwagi pod względem interakcji zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem. Zadania w projekcie polegały na indywidualnym zbadaniu wybranych krajobrazów i miejsc. Jednocześnie uczestnicy posługiwali się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, co pozwoliło im na interaktywne budowanie platformy internetowej.

Grupa studentek z DSW: Iryna Labatiuk (Antropologia kulturowa w edukacji, Ukraina), Khrystyna Pavlutska (Pedagogika twórczości wizualnej, Ukraina) i Dorota Sarikova (Antropologia kulturowa w edukacji, Słowacja) pracowała pod okiem Anny Rumińskiej, Juliet Golden i Hany Cervinkovej.

Terenem ich badań była Hala Stulecia – obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO –  na przykładzie której zbadały korelacje między człowiekiem a przyrodą w kontekście miejsca wyrażającego unikatową wartość kulturową dla ludzkości. Spojrzały na Halę Stulecia pod kątem wybitnego dzieła architektury modernistycznej umieszczonego w przestrzeni miejskiej. Pod uwagę wzięły liczne procesy kulturowe i historyczne, stale mające wpływ na środowisko lokalne.

Kluczowe tematy ich badań to: krajobraz miejski, planowanie, rekreacja, aktywne uczestnictwo, pamięć wspólna, tożsamość kulturowa oraz długoterminowe i zrównoważone zarządzanie.

Rezultaty badań zostały zaprezentowane podczas 10-dniowej konferencji w Walencji.
Czas trwania projektu: Październik 2010 – Maj 2011.