Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych

Celem projektu było aktywizowanie lokalnych środowisk w zakresie działania na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie średnim i wyższym oraz nawiązanie współpracy po obu stronach granicy polsko-niemieckiej w celu wymiany doświadczeń i rozpowszechnienia wypracowanych metod działań na terenie Dolnego Śląska i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. W ramach projektu stworzona została diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w edukacji na terenie objętym działaniem. Projekt zakładał m. in. wykreowanie i przeszkolenie 20-osobowej grupy liderów społecznych podejmujących działania na rzecz podniesienia udziału osób niepełnosprawnych w masowym kształceniu maturalnym i na poziomie szkolnictwa wyższego, zdiagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w edukacji na terenie objętym działaniem projektu.
Wynikiem projektu jest publikacja pod redakcją dr Hany Červinkovej pt. "Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych. Aktywizacja środowiska na pograniczu".

Książka dostępna jest w IISCE oraz bibliotece DSW.

Czas realizacji projektu: listopad 2007 – czerwiec 2008

Film ze szkoleń w Szklarskiej Porębie

Więcej informacji na stronie www.dolnyslask.pl/animatorzy