Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Plural Cities and Civic Ethnography

Projekt zatytułowany, Plural Cities and Civic Ethnography: Teaching High School Anthropology in Interactive Research Settings , był eksperymentem w nauczaniu antropologii uczniów szkół średnich poprzez miasto jako labolatorium badające społeczeństwo. Przez pieć miesięcy uczniowie z dwóch prywatnych liceów w: Hradec Králové (Soukrome Jazykove Gymnazium) i Wrocławiu (Liceum Akademickie DSWE TWP) oraz ich nauczyciele (dr Hana Cervinkova, dr Hana Novotna i mgr Agnieszka Zembrzuszka) z partnerskich szkół wyższych: DSWE TWP i Uniwersytetem Hradec Králové studiowali miasto i ich mieszkańców. 
 
Wyniki obserwacji opisane zostały w książce pt. Antropologia społeczno-kulturowa w szkole średniej. Wroclław i Hradec Kralove w oczach polskiej i czeskiej mlodzieży.