Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

New ways of debating Europe

Celem dwóch debat publicznych, które odbyły się w Polsce, Czechach i na Słowacji, było aktywizowanie obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym. Debaty miały pobudzić społeczeństwo obywatelskie do refleksji nad istotnymi społeczno-politycznymi zagadnieniami.
Debaty ostały zorganizowane w oparciu o wypracowaną przez lidera projektu, Agora Central Europe, metodologię. Idea wspólnej (czesko-polsko-słowackiej) organizacji debat służyć miała wymianie wiedzy specjalistycznej każdego z partnerów oraz wzmocnienie dialogu w kulturowo różnych postawach w stosunku do poruszanych kwestii. Wspólna organizacja, jako rezultat projektu, ma wesprzeć kompetencje poszczególnych państw w przygotowywaniu kolejnych debat publicznych gromadzących publiczność oraz wpływających na sferę publiczną.

Główny organizator (lider projektu):

Agora Central Europe (Praga, Republika Czeska) ma duże doświadczenie w organizowaniu debat publicznych. Od trzech lat przygotowuje je w Pradze, kładąc nacisk na propagowanie idei debaty skłaniającej do publicznej dyskusji. Podstawą debat jest ich interaktywny charakter. Prowadzą je doświadczeni moderatorzy, najczęściej pracownicy Telewizji Czeskiej i Czeskiego Radia, którzy pobudzają publiczność do brania udziału w dyskusji z panelistami – niezależnymi specjalistami. Do tej pory Agora CE zorganizowała ponad 40 debat dotyczących istotnych i aktualnych tematów z dziedzin polityki, gospodarki, kultury, ekologii.
Nadrzędnym celem misji Agory CE jest wzmocnienie zasad demokratycznych na różnych szczeblach społeczeństwa. Poprzez uświadomienie obywatelom wartości debaty publicznej aktywizuje ich do wyrażania własnego zdania, co zwiększa przestrzeń do podejmowania ważnych decyzji w dialogu publicznym.
Agora CE jest częścią Central and Eastern European (CEE) Citizens Network, sieci otwierającej możliwości rozwoju popularnych inicjatyw obywatelskich z regionu CEE, uczącej wymiany doświadczeń i idei, a także dopingującej ich w organizacji wydarzeń przez ustanowienie partnerstwa pomiędzy członkami sieci.

Partnerzy:

Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS, Bratysława, Słowacja) jest niezależnym stowarzyszeniem, działającym jako pozarządowa instytucja edukacyjna współpracująca z międzynarodową siecią Partners for Democratic Change International. Misją PDCS jest stworzenie i propagowanie dostępu do demokracji  Jej celem jest tworzenie i popularyzowanie sposobów zapobiegania konfliktom oraz promowanie rozwiązań dla przeobrażającego się społeczeństwa, umacnianie towarzyszących tym procesom reguł, praw i zasad (szczególnie na Słowacji).
PCDS prowdzi treningi, ułatwia aktywność publiczną i organizuje debaty publiczne.

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (International Institute for the Study of Culture and Education) jest międzywydziałową, badawczą jednostką, funkcjonującą w ramach niepaństwowej szkoły wyższej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (DSW). Działania IISCE obejmują projekty badawcze z zakresu edukacji, antropologii i socjologii. Instytut organizuje warsztaty dla nauczycieli, kursy językowe, wykłady otwarte i szkoły letnie. Podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju współpracy badawczej oraz budowania konsorcjów naukowych z zagranicznymi uczelniami.


W każdym z krajów, w Republice Czeskiej, w Polsce i na Słowacji odbyły się dwie debaty na następujące tematy:

“Wzrost populizmu – większości, mniejszości i ich prawa“

“Miejskie granice – strategie dla wielokulturowych miast“

Agora CE ma nadzieję wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w państwach uczestniczących w projekcie przez upowszechnianie wypracowanych przez lata metod inicjowania dialogu społecznego. Przeprowadzone debaty przyczynią się również do wymiany doświadczeń między trzema partnerskimi krajami.

Celem zasadniczym jest wypracowanie metodologii organizowania debat publicznych oraz pobudzenie do aktywności społeczeństwa obywatelskiego.

Harmonogram debat:

I)  „Wzrost populizmu – większości, mniejszości i ich prawa”

  • 20 lutego - Praga
  • 5 marca - Wrocław
  • 27 marca - Bratysława

II) „ Miejskie granice – strategie dla wielokulturowych miast”

  • 16 kwietnia - Praga
  • 17 kwietnia - Bratysława
  • 23 kwietnia – Wrocław