Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Integration of European Values of the Anti-Corruption Sphere for Armenia: Practice of Visegrad Group Countries

Jesienią 2008 roku Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją wraz z Agora Central Europe przystąpił do międzynarodowego projektu, finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki, zatytułowanego "Integration of European Values of the Anti-Corruption Sphere for Armenia: Practice of Visegrad Group Countries". Liderem projektu jest Armenian Young Lawyers Association – AYLA.

Projekt opiera się na zbadaniu zdobywania doświadczenia przez Czechy  i Polskę mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie zwalczania korupcji, z organami państwowymi w okresie przystępowania obu państw do Unii Europejskiej. Ma to na celu utworzenie podobnej współpracy i podjęcie odpowiednich reform w Republice Armenii na jej drodze do integracji europejskiej.

Aktualnie Armenia zaangażowana jest w program Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Ponadto, rozwija stosunki z wieloma państwami członkowskimi UE. W tym zakresie AYLA zainteresowane jest zapoznaniem się z doświadczeniami państw postsocjalistycznych, które w wyniku realizacji skutecznych reform w różnych sferach życia publicznego, w dość krótkim czasie uzyskały pełne członkostwo w Unii Europejskiej. AYLA, które obecnie jest jednym z wiodących stowarzyszeń  pozarządowych (NGO) w sferze prawnej w Armenii, jest szczególnie zainteresowane badaniem stopniowego doświadczania mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w zakresie zwalczania korupcji, w organach państwowych na drodze do integracji europejskiej a w konsekwencji do promowania i tworzenia podobnych mechanizmów współpracy i reform w Republice Armenii.

Trzydniowe szkolenie (seminarium), organizowane w ramach projektu, adresowane jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, wykładowców, młodych prawników, adwokatów, pracowników prokuratury i sądu oraz władz lokalnych i samorządowych. Szkolenie odbędzie się w Erewaniu w dniach 16 – 19 marca 2009. Eksperci z Czech i Polski przedstawią uczestnikom instytucjonalne i prawne rozwiązania w zakresie zwalczania korupcji, które zostały zrealizowane w ich krajach na drodze do integracji z Unią Europejską. Podczas szkolenia ormiański ekspert przedstawi obecny stan działań antykorupcyjnych w Armenii. W seminarium udział weźmie 20 osób. Po zakończeniu szkolenia, na podstawie opinii zaproszonych ekspertów, organizatorzy wybiorą grupę 8 aktywnych uczestników, którzy wezmą udział w wizycie studyjnej do Republiki Czeskiej i Polski (20 - 28 kwietnia 2009).

Czas trwania projektu: od stycznia do czerwca 2009 roku.