Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Experiencing the New Europe


Polska (Wrocław, Kraków, Auschwitz)
Niemcy (Berlin)
Czechy (Karkonoski Park Narodowy)

Experiencing the New Europe jest 4-tygodniowym międzynarodowym  programem łączącym tradycyjną naukę (wykłady, seminaria) z badaniami terenowymi prowadzonymi w instytucjach, organizacjach, środowiskach, które umożliwiają zdobywanie praktycznych doświadczeń i wiedzy na temat kulturowych, politycznych, ekonomicznych procesów transformacyjnych w jednoczącej się Europie.

Dzięki interaktywnemu programowi studiów Experiencing the New Europe daje szansę zrozumienia, jakie znaczenie dla mieszkańców dużego europejskiego miasta mają wielkie i skomplikowane procesy geopolityczne (upadek komunizmu, demokratyzacja, integracja europejska). Miejscem realizacji programu jest Wrocław, duże akademickie miasto o bogatej historycznej tradycji, położone w południowo-wschodniej Polsce i będące stolicą Dolnego Śląska. Dzięki interaktywnym metodom nauczania, wizytom w publicznych, niepublicznych, akademickich instytucjach i organizacjach, jak również w firmach prywatnych miasta i regionu, szkoła oferuje zagranicznym i polskim studentom wyjątkowe możliwości zdobycia kulturowych doświadczeń, poznania europejskiej kultury, społeczeństwa i polityki.

Dowiedz się więcej