Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

European Identity Seminar

W 2013 roku odbyła się już dziesiąta edycja seminarium. Amerykańscy studenci odwiedzili instytucje i zabytki naszego regionu, związane z budowaniem wspólnej przyszłości na pograniczu, m.in. Kościół Pokoju w Świdnicy, Fundację Krzyżowa, Halę Stulecia i historyczne cmentarze i pomniki we Wrocławiu. Oprócz Wrocławia, studenci odbyli wizyty studyjne w Niemczech, Czechach i Francji pod kierunkiem prof. Raymonda Bacha, dyrektora oddziału Syracuse University w Strasburgu.

Wyniki swoich obserwacji studenci przedstawili pod wspólną nazwą "Budując wspólną przyszłość na pograniczu". Każdego roku program studentów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku organizowany jest przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we współpracy z  partnerskim Uniwersytetem Syracuse.