Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Demokracja i Wychowanie

Seria seminariów poswięcona rozwojowi idei polączenia Dolnosląskiej Szkoły Wyższej i Liceum Akademickiego DSW. Seminaria organizowane były w DSW przez mgr Agnieszkę Zembrzuską od października 1999 roku i od tego czasu goścliśmy 19 wykładowców z różnych discyplin. 

Od października 2003 roku program realizowany jest pod auspicjami IISCE. Głównym celem otwartych seminariów jest umożliwienie nauczycielom, wykładowcom i studentom dyskusji nad problemami współczesnej edukacji oraz ich wpływie na nauki socjologiczne i polityczne.

24 stycznia, 2005

Krista Hegburg, antropolog z Columbia University i Czesław Wałek, Dyrektor Office of the Council for Roma Community Affairs of the Czech Government – dyskusja nad problemem edukacji mniejszości romskiej w Republice Czeskiej.

19 kwietna, 2004

Prof. Ann Snitow, New School University, USA - wykład porównujący doświadczenie prof. Snitow w uczeniu zagadnień gender w Stanach Zjednoczonych oraz Wschodniej i Centralnej Europie, szczególnie w Polsce.

20 grudnia, 2003

Prof. William Jankowiak, (Wydział Antropologii, University of Nevada, Las Vegas, USA) - wykład porównujący współczesną transformację gender i relację siły w socjalistycznych Chinach i postsocjalistycznej Europie.