Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Poza starość. Rozwój – Zmiana – Wsparcie.

Okres starości, jak twierdzą gerontolodzy, to bardzo zróżnicowany i dynamiczny etap życia człowieka. Nie sposób nie wiązać tego w jaki sposób starości doświadczamy, jak ją przeżywamy z poprzednimi fazami życia (dzieciństwem, młodością). Nie bez znaczenia jest również kontekst społeczny, kulturowy, ekonomiczny, polityczny, w którym owo doświadczanie starości, czy jej poznawanie i opisywanie jest realizowane. By uniknąć typowej polaryzacji dyskursu społecznego, medialnego (aktywni seniorzy zdobywający świat versus bezradni schorowani staruszkowie potrzebujący opieki i wsparcia) proponujemy wyjść „poza starość” by skoncentrować uwagę, refleksję, dyskusję na tym co stanowi rozwój (jakich obszarów dotyczy, jak przebiega, co go ogranicza), nad identyfikowaniem tego co jest zmianą (jak jest możliwa, kto ją dostrzega, kto stymuluje) oraz nad rozumieniem tego czym są procesy wsparcia (przez kogo, dla kogo i w imię czyjego dobra bywają tworzone).

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy badaczy i działaczy społecznych, gerontologów, pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, seniorów, studentów, wolontariuszy. W ramach trzech paneli: Rozwój - Zmiana - Wsparcie, proponujemy otwartą wymianę poglądów, doświadczeń, oraz dyskusję zaproszonych gości.

Podczas tego spotkania będzie okazja do zapoznania się z wynikami badań terenowych na temat starzenia się w Polsce, które przedstawi amerykańska antropolog Jessica Robbins. Wyniki jej badań pt. „Nie tylko "aktywne" starzenie się i porzucenie/opuszczenie: Relacje cierpienia, troski i nadziei
w postsocjalistycznej Polsce”
(Beyond "Active" Aging and Abandonment: Relations of Suffering, Care, and Hope in Postsocialist Poland) pokazują, że starzenie się w Polsce jest doświadczeniem moralnie niejednoznacznym.

Mamy nadzieję, że konferencja „Poza starość. Rozwój – Zmiana - Wsparcie” pozwoli na stworzenie przestrzeni do uruchomienia wątków, które bywają pomijane, marginalizowane bądź zastępowane tym co potoczne i stereotypowe.

Komitet naukowy

prof. nadzw. WSF dr hab. Andrzej Czamara, Wyższa Szkoła Fizjoterapii
prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica, Dolnośląska Szkoła Wyższa
prof. dr hab. Marek Ziętek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Jessica Robbins, Uniwersytet Michigan

Komitet organizacyjny

prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz
dr Hana Cervinkova
dr Joanna Minta
dr Jessica Robbins
mgr Urszula Kłobuszewska

Program konferencji

Zobacz program konferencji

Kontakt


Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55, pokój 514
tel.: 71 356 15 72
e-mail: iisce@dsw.edu.pl

Sponsor wydarzenia

Partnerzy

Organizator