Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Pomiędzy badaniami w działaniu i aktywizmem na rzecz zmiany w edukacji

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zaprasza do udziału w kolejnym seminarium dedykowanym edukacyjnym badaniom w działaniu:

Pomiędzy badaniami w działaniu i aktywizmem na rzecz zmiany w edukacji/ Between Action Research and Activism for Educational Change.

III seminarium z cyklu Edukacyjne badania w działaniu

Naszymi gośćmi będą tym razem prof. Pauline Lipman i prof. Eric Gutstein z Uniwersytetu Illinois-Chicago.

Zobacz program

Seminarium tłumaczone będzie na język polski. Liczba miejsc jest ograniczona. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do doktorantów, nauczycieli i badaczy edukacyjnych. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.iisce.dsw.edu.pl do 12 kwietnia 2013.

Pauline Lipman, profesor polityki oświatowej, dyrektor Collaborative for Equity and Justice in Education, w Uniwersytecie Illinois-Chicago. Autorka wielu publikacji naukowych i raportów politycznych. W swej najnowszej książce The New Political Economy of Urban Education: Neoliberalism, Race, and the Right to the City (Routledge, 2011) ukazuje jak bardzo edukacja szkolna podlegając neoliberalnej ekonomii i wpisując się w procesy restrukturyzacyjne przestrzeni miejskiej tworzy zarówno nowe miejsca nierówności i wykluczeń, jak i buduje potencjał dla radykalnej i demokratycznej ekonomii oraz porządku politycznego i społecznego. Jest członkinią komitetu koordynującego Teachers for Social Justice w Chicago, gdzie prowadzi aktywną działalność na rzecz koalicji badaczy, nauczycieli i organizacji samorządowych w czynieniu edukacji bardziej sprawiedliwą, sprzyjającą rozwojowi każdego ucznia. W Polsce znana z publikacji Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu (w: Cervinkova i Gołębniak (red.) Badania w działaniu, Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław, 2010).

Eric (Rico) Gutstein jest nauczycielem nauczycieli matematyki na uniwersytecie Illinois-Chicago. Jego zainteresowania naukowe obejmują nauczanie matematyki dla społecznej sprawiedliwości, podejścia Freire’owskie do nauczania i uczenia się, urban studies. Uczy także matematyki w szkołach średnich. Założyciel Teachers for Social Justice (Chicago) i aktywny członek ruchów społecznych. Autor Reading and Writing the World with Mathematics: Toward a Pedagogy for Social Justice (Routledge, 2006) i współredaktor Rethinking Mathematics: Teaching Social Justice by the Numbers (Rethinking Schools, 2005). Obecnie pracuje jako nauczyciel wspierający nauczycieli matematyki w Little Village/Lawndale High School for Social Justice, i współpracuje ze studentami, nauczycielami i członkami społeczności lokalnych nad kreowaniem programów matematyki dla sprawiedliwości społecznej.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Bogusława D. Gołębniak (Dolnośląska Szkoła Wyższa), dr Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Kontakt

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Strzegomska 55
e-mail: iisce@dsw.edu.pl
tel. 71 352 15 72