Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

O nas

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (International Institute for the Study of Culture and Education) jest badawczą jednostką, funkcjonującą w ramach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Instytut rozpoczął działanie w październiku 2003 r., reagując na szybko postępującą międzynarodową integrację konkretnymi projektami edukacyjnymi służącymi wzmocnieniu mobilności międzynarodowej, zrozumienia międzykulturowego i obywatelstwa uczestniczącego. Nasze działania obejmują projekty badawcze z zakresu edukacji, antropologii i socjologii, warsztaty dla nauczycieli, kursy językowe, wykłady otwarte, inicjatywy na rzecz rozwoju współpracy badawczej oraz budowania konsorcjów naukowych z zagranicznymi uczelniami a także przygotowywanie programów studiów zachęcających studentów zagranicznych do studiowania we Wrocławiu. Większość naszych działań jest możliwa dzięki wsparciu - w formie grantów - przez Unię Europejską oraz darowizny z fundacji i funduszy uniwersyteckich. Działalność Instytutu czerpie z metodologicznej zasady, że osoby stanowiące grupę docelową naszych przedsięwzięć (studenci, nauczyciele) są aktywnymi uczestnikami procesów edukacyjnych, których celem jest wzmocnienie postawy uczestnictwa i zaangażowanego, refleksyjnego myślenia. Pomagając im stać się uczestnikami a nie jedynie odbiorcami procesu nauczania chcemy wspomóc budowanie kultury pluralizmu – czynnika kluczowego dla rozwoju demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.