Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Poziom "upper intermediate" - wyższy średnio zaawansowany

  • Czasy „Simple Present”, „Simple Past”, „Present Continuous”, „Past Continuous”
  • Czasy „Present Perfect Simple” i „Present Perfect Continuous”: since, for
  • Czasowniki modalne
  • Czasowniki złożone
  • Kontekst używania języka (język formalny vs. Język nieformalny)
  • Tryb warunkowy „Conditionals”: typ I, II, III
  • Strona bierna
  • Imiesłowy
  • Pozostałe: przedimki, szyk zdania, budowa zdania, łączenie słów, liczba pojedyncza i mnoga – wyjątki


Poziom skupia się na umiejętnościach prezentacji, (m.in. CV i rozmowa kwalifikacyjna), prowadzeniu negocjacji, słownictwie biznesowym, argumentacji, efektywnej komunikacji, motywowaniu