Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Poziom "low intermediate" - niższy średnio zaawansowany

Nauka na tym poziomie obejmuje następujące kategorie gramatyczne:

 • Czasy teraźniejsze „Present Simple” i „Present Continuous”: zadawanie pytań, przeczenia
 • Czasy przeszłe „Past Simple” i „Past Continuous”: czasowniki regularne i nieregularne, zadawanie pytań, przeczenia
 • Czas przyszły „Future Simpe”: zadawanie pytań, przeczenia
 • Budowa i szyk zdania
 • Czasownik modalne: can, may, must
 • Liczebniki główne i porządkowe
 • Przedimki
 • Rzeczowniki: policzalne, niepoliczalne, liczba pojedyncza i mnoga
 • Stopniowanie przymiotników
 • Przyimki
 • Przysłówki
 • Podmiot – Orzeczenie: zaimki dzierżawcze
 • Podstawowe idiomy