Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Poziom "intermediate" - średnio zaawansowany

 • Czasy „Simple Present”, „Simple Past”, „Present Continuous”, „Past Continuous” – zadawanie pytań, przeczenia
 • Czasy „Present Perfect Simple” i „Present Perfect Continuous”: since, for
 • Czas przyszły
 • Czasowniki modalne: użycie w czasach
 • Podmiot – Orzeczenie: zaimki dzierżawcze
 • Zaimki względne
 • Tryb warunkowy „Conditional” – typ I i II
 • Zastosowanie czasowników „used to”, „be used to –ing”
 • Przymiotniki
 • Przysłówki
 • Idiomy
 • Pozostałe: przedimki, szyk zdania, budowa zdania, łączenie słów, liczba pojedyncza i mnoga – wyjątki