Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Poziom dla osób początkujących „beginners”

Nauka na tym poziomie obejmuje następujące kategorie gramatyczne:

 • Spotkania i powitania
 • Czasownik „być”: budowa zdania, formowanie pytań
 • Zaimki osobowe (ja, ty, my, wy, oni, one, ona, on)
 • Zaimki dzierżawcze (mój, twój, nasz, wasz, ich, jego, jej)
 • Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Podmiot – orzeczenie – porządek zdania
 • Czasowniki „lubić”, „mieć”, „móc”
 • Czas teraźniejszy „Present Simple”: budowa zdania, formowanie pytań
 • Czas teraźniejszy „Present Continuous”: budowa zdania, formowanie pytań
 • Tryb rozkazujący
 • Przyimki czasu i miejsca