Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Democracy and Diversity Institute 2018

W 2018 roku Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą Edukacją już po raz dziesiąty ma zaszczyt być współorganizatorem międzynarodowego programu dla doktorantów. 

Tegoroczna edycja pt. "Shifting Ground: The Politics of Fiction & Reality Today" odbędzie się od 6 do 22 lipca i oferuje następujące kursy:

 • The Time is out of Joint: Tragedy and its Absence in Our Comic/Catastrophic Times
  Agnes Heller – Professor Emerita of Philosophy, NSSR

 • “Europe is dead,” Philosophy, History, and Politics in the Thought of Jan Patocka
  James Dodd – Professor of Philosophy, NSSR

 • Democratic Crisis and the Politics of Social Media
  Claire Potter – Professor of Historical Studies, NSSR

 • We the People: Nationalism, Populism, and the Precariousness of the Democratic Project
  Elzbieta Matynia – Professor of Sociology and Liberal Studies, NSSR


W 2009 roku Democracy & Diversity Institute został przeniesiony do Wrocławia. Od tego czasu w trzytygodniowym intensywnym programie nauczania udział wzięło blisko 150 młodych naukowców z nauk społecznych przybyłych z całego świata. Każdego roku studenci mogą wybrać dwa z czterech kursów oferowanych na poziomie doktoranckim prowadzonych przez wybitnych naukowców z New School for Social Research.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem iisce@dsw.edu.pl do 2 kwietnia 2018.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Do formularza należy dołączyć:

1. Jedno lub dwustronicowy list motywacyjny zawierający własne spojrzenie na społeczne, polityczne, edukacyjne albo kulturowe problemy we współczesnej Polsce, które kandydat uważa za najbardziej istotne dla procesów demokratycznych z zaznaczeniem, w jaki sposób projekt kandydata wiążę się z problematyką poruszaną w szkole letniej Democracy & Diversity Institute .
2. List rekomendujący od opiekuna naukowego.
3. Dowód znajomości języka angielskiego (wyniki testu TOEFL albo krótkie potwierdzenie od nauczyciela akademickiego – może być zawarte w liście rekomendującym).

Kontakt

w Polsce:

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją

ul. Strzegomska 55, pokój # 405
tel. 71 356 15 72
iisce@dsw.edu.pl

w USA:

Transregional Center for Democratic Studies (TCDS)

80 Fifth Avenue, room #517
New York, NY 10011
tel: 1 212 229 5580/x3137 or x3139
tcds@newschool.edu

D&D 2013

Wirtualna wycieczka po Wrocławiu w 2013 roku przedstawiająca jedną z edycji  Democracy & Diversity Graduate Summer Institute.