Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Życie w pięknym mieście - codzienność rasizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją oraz “Debaty humanistyczne” zapraszają na wykład gościnny dr. Mario Rodríguez Pola i Jaroslava Šotola (Instytut socjologii, andragogiki i antropologii kulturowej, Uniwersytet Palackiego):


"Życie w pięknym mieście - codzienność rasizmu w Europie Środkowo-Wschodniej"
"Living in the Beautiful city – Everyday racism in Central-Eastern Europe"

 

 

21 lutego 2018, godz. 12:00
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, sala 308

Wykład organizowany jest w ramach projektu EDiTE, finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w j. angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.