Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Quovadis Polish Education. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji

prof. Bogusław Śliwerski w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

28 lutego Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją gościł prof. Bogusława Śliwerskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Śliwerski poprowadził seminarium dla doktorantów biorących udział w projekcie European Doctorate in Teacher Education oraz uczestników polskich studiów doktoranckich z pedagogiki.

W trakcie ponad pięciogodzinnego wykładu prof. Śliwerski dokonał wyczerpującego historycznego przeglądu polskiej pedagogiki. Seminarium było ważnym elementem kształcenia doktorantów, szczególnie dla studentów z zagranicy, którym zapewniono tłumaczenie na język angielski.

Uczestnicy seminarium serdecznie dziękują Panu Profesorowi za poświęcony czas i przekazaną wiedzę!

Wizyta prof. Śliwerskiego organizowana jest w ramach projektu EDiTE, finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452.