Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

History as Politics: Michel Foucault's Attempt to Overcome Historicism

prof. Orysya Bila, Ukrainian Catholic University in Lviv

13 grudnia zapraszamy na 69. spotkanie z cyklu:

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje
(Academia privata)

Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala 308

temat:
History as Politics: Michel Foucault's Attempt to Overcome
Historicism

przedstawi:
Prof. Orysya Bila, Ukrainian Catholic University in Lviv

więcej informacji: www.debatyhumanistyczne.dsw.edu.pl
kontakt: ip@dsw.edu.pl

Wizyta organizowana jest w ramach projektu EDiTE, finansowanego z programu Horyzont 2020, działanie Marie-
Sklodowska-Curie, nr umowy grantowej 676452.