Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

IISCE - Wersja polska

Dyskusja: Demokracja +/- Jakimi jesteśmy obywatelami?

11 października 2017

Jak rozumiemy demokrację? Czy podchodzimy do jej zasad wybiórczo i akceptujemy tylko wtedy, gdy jest to nam na rękę? W jakim stopniu angażujemy się w sprawy państwa i lokalnych społeczności? Czy na nasz stosunek do demokracji miały wpływ przemiany, jakie nastąpiły w Polsce od 1989 roku? Czy za ważne uznajemy różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczności, takie jak ochrona środowiska, wsparcie mniejszości społecznych i osób potrzebujących, równouprawnienie oraz dokonywanie zakupów w sposób odpowiedzialny społecznie? Co nas różni w tym względzie od Czechów, Słowaków i Węgrów?

Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja niepublikowanych jeszcze wyników badania sondażowego dotyczącego podejścia do demokracji i praktykowania aktywnego obywatelstwa, przeprowadzonego w czterech krajach wyszehradzkich w sierpniu 2017 roku.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 października o godz. 10.30 we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, sala 112). Chęć udziału prosimy zgłaszać pod adresem e-mail: iisce@dsw.edu.pl.

Na drugie zapraszamy 17 października o godz. 18 do siedziby Czeskiego Centrum w Warszawie.

Obie dyskusje są organizowane w ramach projektu „Citizenship Empowerment in V4 Countries” finansowanego przez International Visegrad Fund (IVF), prowadzonego przez konsorcjum organizacji w składzie STEM (Praga), Institute for Public Affairs (IVO, Bratysława), Instytut Spraw Publicznych (ISP, Warszawa) i Political Capital (Budapeszt).